Project R-10898

Titel

Een kader voor herhaalde grootschalige burgerwetenschappelijke onderzoeken om beleidsmakers snel te informeren tijdens verschillende stadia van de COVID-19-pandemie (Onderzoek)

Abstract

Om de COVID-19 pandemie - of een vergelijkbare toekomstige pandemie - te onderdrukken of te temperen, zijn zowel snelheid als brede betrokkenheid van de bevolking essentieel. Dit project heeft tot doel tijdige informatie te verzamelen over o.a. gedragsverandering (vrijwillig of opgelegd door de overheid), symptomen, arbeidsparticipatie en telewerken, uitgestelde behandeling voor niet COVID-19 gerelateerde ziekten en de psychologische en sociale impact ervan. Dit doen we door een grootschalige wekelijkse online enquête op te zetten, waarmee we evoluties in de tijd kunnen bestuderen, evenals patronen in de grote hoeveelheden verkregen gegevens (tot nu toe nam 1 op de 6 mensen in Vlaanderen deel aan minstens één van de enquête golven). We gebruiken een grote diversiteit aan geavanceerde statistische technieken om de gegenereerde gegevens te analyseren en onze inzichten rechtstreeks te delen met beleidsmakers en het grote publiek. Deze informatie wordt ook gedeeltelijk gebruikt in wiskundige modellen die de evolutie van de pandemie onder verschillende scenario's voorspellen, en kan gedeeltelijk ook worden gebruikt om de economische en sociale impact ervan in te schatten. Op basis van deze ervaring willen we voor een duurzaam kader opzetten om snel betrouwbare informatie te verkrijgen die representatief is voor de algemene bevolking. We willen ook een duurzame database opzetten, die onderzoekers van verschillende disciplines de komende jaren als studiemateriaal kunnen gebruiken.

Periode

22 mei 2020 - 21 mei 2021