Project R-10888

Titel

IOF mandaat faculteit Revalidatiewetenschappen (RWS) 2021-2023 (Onderzoek)

Abstract

De faculteit Revalidatiewetenschappen beoogt in de periode 2019-2022 een sterkt groei op het gebied van onderzoek en innovatie. Om dit te behalen is dit IOF-mandaat project essentieel. Industriële samenwerkingen zijn nog onvoldoende gekend bij de onderzoekers en worden als gevolg onvoldoende uitgevoerd. Het valorisatiepotentieel wordt nog onvoldoende benut. De rol die de IOF-mandataris zal opnemen is bewustwording van het belang en de mogelijkheden van industriële samenwerkingen en valorisatie bij de onderzoekers. Nog niet gekende financieringskanalen zullen worden onderzocht en aangereikt. De mandataris zal aandacht besteden aan het uitbreiden van het netwerk, waardoor industriële samenwerkingen en dienstverlening tot stand kunnen komen. Daarnaast zal de mandataris ondersteuning geven in het uitbreiden en exploiteren van unieke apparatuur. Deze kerntaken zullen naar verwachting leiden tot een groei van externe financiering voor de faculteit.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2023