Project R-11132

Titel

Omnichannel retail inzetten om te komen tot meer duurzame winkels (Onderzoek)

Abstract

Omni-channel retail inzetten om te komen tot meer duurzame winkels Als een van de meest vervuilende industrieën ter wereld begint de wereldwijde mode-industrie een sleutelrol te spelen in het publieke debat over klimaatverandering, chemische samenleving, watertekort en mensenrechten. Maar uit onderzoek blijkt dat deze sector nog steeds achterblijft op andere sectoren wat betreft het integreren van duurzaamheid in haar activiteiten en het informeren van consumenten over duurzame consumptie. Dit doctoraatsonderzoek wil bijdragen aan het bereiken van duurzamere winkels in de modebranche, rekening houdend met de behoeften en mogelijke rollen van de retailer, de consument en de ontwerper. Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de winkelomgeving, zowel fysiek als digitaal, met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen, en over de invloed van de fysieke en digitale winkelomgeving op de perceptie, de houding en het gedrag van consumenten ten opzicht van duurzaamheid binnen deze omgevingen, in het bijzonder. Dit onderzoek wil juist hier een bijdrage aan leveren en heeft daarom een potentieel aanzienlijke impact op zowel de praktijk als de academische wereld. De doelen van dit doctoraat zijn (1) onderzoeken hoe moderetailers gebruik kunnen maken van omnichannel retailmodellen voor duurzamere retail op winkelniveau; (2) manieren te vinden om de milieu-impact van de detailhandel te verminderen door alles stakeholder te betrekken (consument, retailer en designer); (3) en een verbeterde levenskwaliteit te bevorderen in het licht van de Global Sustainability Goals. De uitkomst van het doctoraat zou een framework (kan in de vorm van een tool) voor ontwerpers en/of retailers zijn die hen helpt om meer duurzaam te handelen (via omnichannel en de fysieke winkel).

Periode

01 juni 2021 - 31 december 2024