Project R-1642

Titel

Het ontwikkelen van synthese routes voor nieuwe types van conjugeerde polymeren voor zonnecel- en biosensortoepassingen.

Abstract

Om de efficiëntie van de polymeren zonnecellen te verbeteren, is het noodzakelijk dat de 3-dimensionele nanomorfologie van de polymeren actieve laag gestabiliseerd en gecontroleerd wordt. In dit onderzoek wordt de morfologische stabilisatie van de polymeren actieve laag gerealiseerd door fotocrosslinking van het polymeer. In het kader hiervan vormen de synthese en karakterisatie van poly-3hexylthiofeen copolymeren met verschillende zijketens het hoofddoel van dit onderzoek. Tenslotte worden van dergelijke copolymeren zonnecellen gemaakt en de efficiëntie onderzocht. Bovendien wordt de mogelijkheid om de poly-3hexylthiofeen copolymeren te gebruiken in biosensoren nagegaan.

Periode

01 februari 2009 - 31 januari 2013