Project R-11619

Titel

Gedragsadaptatie bij Geavanceerde Assistentie Systemen (ADAS) voor voertuigbestuurders - Een multi-methodische vergelijkende studie tussen Vietnam en België (Onderzoek)

Abstract

In tijden van toegenomen automatisatie beogen Geavanceerde Assistentie Systemen (ADAS) voertuigbestuurders de rijtaak zo veilig en comfortabel mogelijk te doen uitvoeren. De auto-industrie investeert geweldige budgetten in technologieën die bestuurders moeten toelaten hun longitudinale en laterale veiligheidsmarges efficiënt te beheren. Het succes van dergelijke technologieën is reeds meerdere malen aangetoond, wat verklaart waarom beleidsmakers wereldwijd de grootschalige ontplooiing van dergelijke systemen ondersteunen. Toch toont academisch onderzoek aan dat ADASsystemen niet altijd het gewenste en verwachte gedrag uitlokken. Ook tonen verscheidene studies aan dat (volledige) overdracht van controle over de rijtaak van menselijke bestuurder naar technologie, niet altijd aanvaard worden door bestuurders. Dit voorstel gaat vooral over dit thema, maar wil voornamelijk bijdragen aan de state-of-theart omtrent het bestaande fundamenteel onderzoek. De voornaamste interesse gaat uit naar het fenomeen 'gedragsadaptatie' (i.e. onbedoelde neveneffecten qua gedrag veroorzaakt door ADAS), en de verkenning van innovatieve pistes voor de toepassing van ADASsystemen (zoals het gebruik van gefaseerde- of situatie-adapatieve waarschuwingsstrategieën). Wetenschappelijk is dit voorstel innovatief omdat het een multi-methodische aanpak (survey,simulatie, test-route, veldonderzoek) en een langere-termijn opvolging vooropstelt in een vergelijkende setting (Vietnam & België).

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2023