Project R-10889

Titel

BOF Covid19-Noodfonds: DSI COVID-19 team (Onderzoek)

Abstract

Het DSI COVID-19 team onder leiding van Prof. Niel Hens doet onderzoek naar de verspreiding van het virus, de impact van controlemaatregelen en van exit-strategieën. Het team ontwikkelt en valideert hiervoor wiskundige en statistische modellen die de verspreiding van het virus in kaart brengen en vertaalt de bekomen inzichten naar wetenschappelijk onderbouwd advies aan beleidsactoren; Zo is Prof Niel Hens lid van de GEES experten groep waaraan Prof. Christel Faes en Prof. Steven Abrams advies verlenen. De wetenschappelijke inzichten en aanpak worden tevens op een bijzonder actieve manier gedeeld met de internationale wetenschappelijke gemeenschap en met het brede publiek. Het DSI COVID-19 team werkt hiervoor samen met de Universiteit van Antwerpen binnen het SIMID team dat Prof. Philippe Beutels and Prof. Niel Hens samen leiden. Daarnaast is er een goede samenwerking met de KU Leuven, in het kader van het interuniversitaire I-BioStat onder leiding van Prof. Geert Molenberghs en met (inter)nationale partners binnen het H2020 Epipose project consortium (subsidienummer 101003688). Het team werkt onder meer aan groeimodellen, early-warning modellen, mortaliteitsanalyses, meta-populatie modellen, individueel gebaseerde modellen, compartimentele transmissiemodellen, analyses van de corona-enquête (UA) en een interactief dashboard ter visualisatie van de COVID-19 data in België. Meer info op https://www.uhasselt.be/dsi-covid19

Periode

15 juni 2020 - 14 juni 2022