Project R-11800

Titel

Catalisti Moonshot cSBO project: SYN-CAT

Abstract

Het algemene doel van dit project is om een synergie te creëren tussen foto- en elektrochemie in een foto-elektrokatalystische aanpak om CO2 om te zetten in methanol. Enerzijds ambiëren we de ontwikkeling van actievere en meer stabiele katalytische materialen. Anderzijds mikken we ook op het verbeteren van de productiviteit van de foto-elektrochemische reactor (i.e. een energie-efficiëntie van 30%), met de mogelijkheid tot verdere opschaling.

Periode

01 maart 2021 - 28 februari 2025