Project R-12061

Titel

Baanbrekende fotonische reactoren voor hoog-efficiënte, door zonlicht aangedreven chemische processen (Onderzoek)

Abstract

Het door de EU gefinancierde SPOTLIGHT-project zal werken aan een innovatieve reactor om met zonlicht koolstofdioxide en groene waterstof om te zetten in methaan en koolstofmonoxide, het uitgangsmateriaal voor de productie van methanol. Zowel methaan- als methanol kunnen als brandstof worden gebruikt voor transporttoepassignen alsook voor toepassing als energieopslag. Het fotonische apparaat van SPOTLIGHT zal een transparante stroom-reactor (flow-reactor) omvatten die is geoptimaliseerd voor lichtinkoppeling in het katalysatorbed, secundaire zonne-optica om zonlicht te concentreren en op de reactor te projecteren, en gecombineerd met energiezuinige LED lampen om een 24/7 werking te kunnen garanderen. Het nieuwe apparaat- en procesconcept is zeer geschikt voor CO2-bronnen tot 1 Mton per jaar, waardoor ze complementair zijn aan bestaande grootschalige CO2-afvang- en -gebruiksprocessen.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2023