Project R-11809

Titel

Een Europese routekaart om de gezondheidsrisico's van micro- en nanoplastics in het vroege leven te beoordelen. (Onderzoek)

Abstract

De omvang van micro- en nanoplastic's (MNP's) vervuiling wordt steeds duidelijker, maar er is weinig bekend over de invloed op de gezondheid van mensen. Daarnaast is recent aangetoond dat MNP's waarschijnlijk de placentabarrière in vitro en in vivo kunnen overschrijden, wat de dringende noodzaak verklaart voor bijkomend onderzoek over de impact van MNP's op de reproductieve gezondheid en de gezondheid in het vroege leven. Het AURORA project ontwikkelt een Europese routekaart om de gezondheidsrisico's van MNP's in het vroege leven te beoordelen, die bruikbaar is om regelgeving hierover te ondersteunen. AURORA zal bijdragen tot een beter inzicht in de effecten van MNP's door gebruik te maken van een diepgaande karakterisering tezamen met schaalbare technologieën voor de blootstelling aan MNP's en met MNP's geassocieerde chemische stoffen (bv. Additieven) te bepalen in weefsels die relevant zijn voor biomonitoring en voor de beoordeling van gezondheidseffecten in het vroege leven (bv. placenta, foetaal weefsel, bloed). Dit zal gecombineerd worden met een nieuwe trapsgewijze testaanpak en epidemiologische onderzoeken om de eerste uitgebreide evaluatie te maken van de blootstelling van moeder en foetus aan MNP's en de verstoring van de gezondheid, met inbegrip van de placentafunctie, immuun-inflammatoire reacties, oxidatieve stress, endocriene verstoring, en de ontwikkeling van actieve het kind. Tijdens het ontwikkelen en toepassen van de AURORA tools en methodologische workflows, zal naast het creëren van een risicobeoordelingskader dat specifiek is voor MNP's, ook de resterende kennislacunes en prioriteiten geïdentificeerd worden die nodig zijn voor een uitgebreide evaluatie van de impact van MNP's op de gezondheid van jonge kinderen.

Periode

01 april 2021 - 31 maart 2026