Project R-11394

Titel

De effecten van blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op de cardiovasculaire gezondheid en neurocognitieve prestaties in lagereschoolkinderen (Onderzoek)

Abstract

Het aantal gezinnen dat in stedelijke gebieden woont neemt sterk toe, wat gepaard gaat met een verhoogde blootstelling aan verkeersverontreinigende stoffen. Deze deeltjes beschadigen niet alleen onze longen, ook ons cardiovasculaire systeem ervaart de schadelijke effecten ervan. Jonge kinderen ondervinden een grotere impact van luchtverontreiniging op hun gezondheid dan volwassenen omdat hun longen en immuunsysteem nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Luchtverontreiniging kan bovendien ook bijdragen aan structurele en functionele veranderingen in de hersenen, waardoor het een bedreiging vormt voor een gezonde hersenontwikkeling. Omdat bepaalde gezondheidseffecten bij kinderen subtieler zijn en het jaren kan duren voordat ze tot uiting komen, wordt het oorzakelijk verband met luchtverontreiniging niet altijd waargenomen. Deze studie (CHAIR) zal de impact van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op de cognitie en cardiovasculaire gezondheid van kinderen in Brusselse lagere scholen onderzoeken. Met behulp van urinaire zwarte koolstofmetingen als interne blootstellingsmerker en luchtvervuilingsmodellen zal de blootstelling aan luchtverontreiniging worden bepaald in 220 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar in verschillende scholen verspreid over Brussel. Vervolgens wordt het cognitieve prestatievermogen en de cardiovasculaire functie bij deze kinderen bestudeerd. Omdat er weinig bekend is over het achterliggende biologische mechanismen waarin luchtverontreiniging deze schadelijke effecten veroorzaakt, wordt tenslotte ook de associatie met telomeerlengte en het immuunsysteem geanalyseerd. Bevindingen van deze studie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een preventief beleid betreffende stedelijke luchtverontreiniging.

Periode

01 september 2020 - 31 augustus 2023