Project R-11287

Titel

Ontwikkeling van nieuwe cement-achtige bindmiddelen op basis van industriële bijproducten (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoeksproject heeft als doel de hiaten en zwakke punten in het onderzoek aan te duiden, en verder onderzoek en ontwikkeling te bevorderen voor die aspecten om uiteindelijk de commerciële levensvatbaarheid op korte tot middellange termijn te bevorderen van cement-achtige bindmiddelen gebaseerd op staalslakken, fosforgips en verbrandingsassen in het Vlaamse industriële landschap voor (nog te bepalen) niche of bulk toepassingen, als een duurzaam alternatief voor het traditioneel gebruikte ordinary Portland cement (OPC)

Periode

01 september 2020 - 31 augustus 2024