Project R-11663

Titel

Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs (Onderwijs)

Abstract

Het omvangrijke karakter van de ontwikkeling en implementatie van gecentraliseerde toetsen als een grootschalige onderwijsverandering in Vlaanderen veronderstelt dat maximaal een beroep wordt gedaan op de aanwezige expertise binnen de onderwijskundige onderzoeksinstituten van de Vlaamse universiteiten. Omwille van de te verwachten maatschappelijke impact van gecentraliseerde toetsen in de Vlaamse onderwijscontext is daarom een bewuste keuze gemaakt om een consortium samen te stellen waarin de vijf Vlaamse universiteiten zijn vertegenwoordigd, samen met twee hogescholen. Een breed consortium met een veelzijdige en complementaire expertise die aanwezig is bij de betrokken partners moet garant staan voor een maximale professionaliteit bij de uitvoering van de verschillende deeltaken van deze omvangrijke opdracht. Het consortium van universiteiten maakt een bewuste keuze twee hogescholen in Vlaanderen op te nemen als partner, namelijk de AP Hogeschool te Antwerpen en de Arteveldehogeschool te Gent. Naast deze complementariteit aan expertise is de samenwerking tussen onderwijsonderzoekers van de vijf Vlaamse universiteiten, samen met twee hogescholen, een gelijkgestemde uitdrukking van maatschappelijke betrokkenheid en de rol die onderwijsonderzoekers wensen op te nemen om vanuit een kritische, academische houding complexe vraagstukken van onderwijskwaliteit te onderzoeken en blijvend bij te dragen aan kwaliteitsborging en -verbetering van onderwijs.

Periode

15 december 2020 - 14 december 2025