Project R-11451

Titel

Beleidsondersteuning voor het managen van COVID met behulp van Artificiële Intelligentie (Onderzoek)

Abstract

Recent is er belangrijke vooruitgang geboekt betreffende epidemiologische modellen. We beschikken momenteel over een vari􀁳teit aan modellen, gaande van hoog-niveau compartimentsmodellen, meta-populatie modelellen, netwerkmodellen, tot gedetailleerde individu-gebaseerde modellen. Deze modellen laten ons toe om epidemie􀁳n te simuleren. Deze simulaties kunnen dan in combinatie met geavanceerde optimalisatie technieken die gebruikmakend van Artifici􀁳le Intelligentie, ihb Reinforcement Leanrning (RL) ingezet worden om geschikte preventie en indammingsstrategie􀁳n te identificeren. In eerder onderzoek hebben we aangetoond dat RL effici􀁳nter en flexibeler is in vergelijking tot de huidige technieken die worden aangewend door de epidemiologen. Onze benadering zal toelaten om te gaan met de onzekerheden van zowel de epidemiologische parameters als menselijke factoren. De aanpak laat ook toe om meerdere criteria in rekening te nemen, zoals gezondheid (bv. aantal ziekenhuisopnames en overlijdens), maar ook economische, psychologische en sociale factoren, en cognitieve aspecten die cruciaal zijn voor de effcientie en aanvaarding. Onze multicriteria aanpak zal ook toelaten om meerder opties aan te bieden aan de beleidsmakers. We schenken ook aandacht aan de interpreteerbaarheid van de oplossingen door verder te bouwen op ons onderzoek rond transparante Reinforcement Learning. Dit onderzoek zal de basis vormen voor een waardevolle tool als beleidsondersteuning bij de huidige COVID pandemie.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2021