Project R-11807

Titel

Fabricage en interconnectie technologie voor elektronische circuits op plastieken 3D objecten

Abstract

De globale doelstelling van het ACT-3D project is om een allesbevattend, robust en flexibel platform op te zetten dat de mogelijkheden van het produceren van slimme/intelligente producten zal tonen en valideren om op die manier een rechttoe-rechtaan en kostenefficiënte industriële transfer mogelijk te maken. Door te focussen op het construeren van pre-competitieve prototypes, in nauwe samenwerking met de bedrijven, zal dit platform de KMO's duidelijke elementen voor integratie en integratie concepten aanreiken die er voor moeten zorgen dat KMO's volledig kunnen instappen in dit nieuwe ecosysteem met eigen producten of op nieuwe markten.

Periode

01 september 2021 - 31 augustus 2023