Project R-11291

Titel

Taxonomie en fylogenetische analyse van de microturbularia Prosereriata, met de focus op de Cubaanse fauna (Onderzoek)

Abstract

Het leven op onze planeet wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Schattingen tonen aan dat tot 37% van de nu levende soorten, in de komende 40 jaar van de aardbodem zullen worden weggevaagd. Het bestuderen van deze biodiversiteitscrisis en de factoren die deze crisis veroorzaken, wordt echter belemmerd door ons enorm gebrek aan kennis over het aantal soorten dat momenteel leeft. Het meeste leven op aarde bestaat uit kleine, onopvallende levensvormen, waarbij de overgrote meerderheid van soorten nog onontdekt is, zoals microturbellaria. In dit onderzoek zal ik de fauna van Proseriata (Platyhelminthes) uit Cuba bestuderen, zowel de taxonomie als de fylogenie. Gedurende het hele project zal ik zoveel mogelijk mariene habitats langs de Cubaanse kusten bemonsteren. Bemonsteringslocaties zullen bewust worden gekozen om verschillende habitattypes te bestrijken: zowel kustals sublitoraal zand van verschillende typen, getijdenpoelen enz. Monsters zullen uit het sediment worden geëxtraheerd met behulp van de bekende MgCl2-decantatiemethode of met behulp van de zuurstofdepletiemethode. Ik zal deze exemplaren levend bestuderen en hele specimen en secties voorbereiden voor klassieke licht-microscopie studies. De moleculaire fylogenetische analyses zullen worden uitgevoerd met 18s rRNA en 28 rRNA als moleculaire merkers. Daarnaast zal ik ook sneller evoluerende markers (de universeel gebruikte marker CO1) gebruiken om relaties op lagere taxonomische niveaus bloot te leggen. Het uitlijnen van deze sequenties zal gebeuren met behulp van standaard softwarepakketten. De fylogenetische relaties zullen worden bepaald met behulp van verschillende methoden, b.v. parsimony (TNT, POY,…), Maximum Likelihood (RAXML) en Bayesiaanse technieken. Tijdens het onderzoek verwacht ik de meeste van de Proseriata soorten die in Cuba en andere gebieden zijn verzameld te beschrijven en de fylogenie van de hele groep uit te voeren. Bovendien kunnen andere problemen van de Proseriata en microturbellarian in het algemeen worden beschreven, zoals algemene distributiepatronen

Periode

01 maart 2021 - 31 december 2024