Project R-11245

Titel

Evaluatie van de aanpak van de COVID-19-crisis en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van de ouderenzorg.

Abstract

De COVID-19-pandemie is een urgente en belangrijke bedreiging voor de wereldwijde gezondheidszorg. In het voorjaar van 2019 bleek de oudere bevolking een bijzonder kwetsbare groep, gezien de helft van alle COVID-19 overlijdens in Vlaanderen in de woonzorgcentra voorkwamen. Dit project heeft als doelstelling beleidsaanbevelingen te formuleren na analyse van de zorgarchitectuur rond geriatrische patiënt en de operationalisering hiervan tijdens de COVID-19-pandemie. De methodologie is opgebouwd uit verschillende fasen. In een eerste fase zal het formele beleid rond ouderenzorg in residentiële voorzieningen in kaart worden gebracht. Vervolgens zal een netwerkanalyse de transmurale samenwerkingsrelaties analyseren, waarbij ook ervaringen van betrokken zorgprofessionals worden meegenomen. Dit project is een samenwerking tussen UHasselt, PXL en UCLL en wordt uitgevoerd in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG EF70b).

Periode

15 oktober 2020 - 30 juni 2021