Project R-11392

Titel

biodiversiteit (Onderzoek)

Abstract

Het onderzoek in het team van Maarten Vanhove draait rond twee overkoepelende thema's: (1) evolutionaire parasitologie, met de nadruk op parasitaire platwormen van waterdieren; (2) biodiversiteitswetenschap in het Zuiden, gefocust op capaciteitsopbouw en beleidsvertaling gericht op het duurzaam beheer van Afrikaanse aquatische ecosystemen. De buitengewone soortenrijkdom van parasieten wordt vaak in verband gebracht met typische soortvormingsmechanismen. Daarom zien wij evolutionaire parasitologie als de perfecte proeftuin om de mechanismen achter biodiversiteit te bestuderen. Omdat we vaak in Afrika werken, beschouwen we samenwerking met collega's en stakeholders uit het Zuiden als een evidente kwestie van gelijke kansen. Onze ploeg focust op de biodiversiteit en de morfologische en moleculaire evolutie van parasieten en hun aquatische gastheren. Hierbij richten we ons vooral op vissen en hun parasieten, en op parasitaire platwormen in het algemeen. We kiezen onze modelsystemen deels in functie van fundamentele biologische thema's, zoals: (1) de wetenschappelijk uitdagende genetische diversiteit van platwormen, waarbij we genetische en genomische technieken verkennen en optimaliseren voor deze, vaak piepkleine, niet-modelorganismen; (2) het fenomeen van radiatie en soortenwolken, en hoe dit de diversificatie van parasietenpopulaties en –soorten beïnvloedt, in de Afrikaanse Grote Meren maar ook in het oostelijke Middellandse Zeebekken. Veel van onze voorkeurstudiesystemen hebben echter ook een grote beleidsrelevantie. Dit bracht ons ertoe de parasitologie en genetica/genomica te bestuderen van invasieve, endemische of economisch belangrijke vissen, zoals tilapia's, Afrikaanse zoetwatersardienen, Mediterrane zoetwatergrondels en killivissen, Afrikaanse Nijlbaarzen, en de Afrikaanse meerval. In deze context ontwikkelden we onze tweede onderzoekslijn, namelijk de vertaalslag van biodiversiteitsinformatie naar beleid, capaciteitsopbouw en duurzame ontwikkeling, voornamelijk in Afrika. Onderzoeksonderwerpen hierbinnen zijn o.a. culturele perceptie en stakeholderperceptie van biodiversiteit en natuurbehoud; de ontwikkeling en het gebruik van indicatoren voor biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid; milieu-effectrapportering; de valorisatie van natuurhistorische collecties; en het in rekening brengen van biodiversiteit in One Health-beleid.

Periode

01 januari 2020 - 31 mei 2023