Project R-12128

Titel

Kwaliteit van peer in een veranderd klimaat - QPear.

Abstract

De algemene doelstelling van dit project is om teelttechnieken en naoogsttechnologieën van peer aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden met het oog op een minimaal verlies en optimale kwaliteit. De nadruk ligt op Conference, maar ook andere variëteiten zullen aan bod komen

Periode

01 september 2021 - 31 augustus 2025