Project R-11518

Titel

De weinige of de vele: evolutie, voorspellers en drivers van host specificiteit in Afrikaanse parasitaire platwormen die behoren tot Cichlidogyrus (Monogenea, Dactylogyridae) (Onderzoek)

Abstract

De evolutie van soorten wordt niet alleen bepaald door omgevingsfactoren, maar ook door interacties met andere soorten. De meeste interacties tussen soorten zijn echter nauwelijks opgenomen in historische documenten. Een uitzondering op deze trend zijn gastheer-parasiet-interacties, die vaak worden bewaard in natuurlijke geschiedeniscollecties vanwege de fysieke nabijheid van gastheren en hun parasieten. Toch wordt deze diversiteit nog steeds onderbelicht. Een van de meer algemeen onderzochte gastheerparasieten-systemen van de vorige tientallen jaren zijn cichliden (Teleostei: Cichlidae) en hun platwormkieuw parasieten die behoren tot de geslachten Cichlidogyrus en Scutogyrus (Platyhelminthes: Monogenea, Dactylogyridae). Deze parasieten worden voorgesteld als modelsystemen voor macro-evolutionaire studies vanwege de modelsysteemstatus van cichliden en een parasitaire soortenrijkdom dat dat van de gastheren rivaliseert. De meeste evolutionaire studies tot nu toe hebben vereenvoudigde parameters gebruikt zoals gastheerbereik en morfologische categorieën. Echter, deze kwantoren weerspiegelen niet de complexiteit en variabiliteit van deze eigenschappen. Bovendien worden meta-analytische studies geconfronteerd met een studiebias ten opzichte van de economisch relevante gastheersoort, b.v. tilapia-achtige soorten, die een relevante eiwitbron zijn in veel delen van Afrika. Dit doctoraatsproject heeft tot doel het Cichlidogyrus-cichlidensysteem vast te stellen als modelsysteem voor evolutionaire studies in gastheer-parasietnetwerken door het vergroten van de beschikbaarheid van gegevens en het aanpakken van kennislacunes met betrekking tot de biodiversiteit en ecologie. We willen het resultaat en de gegevensbeschikbaarheid optimaliseren, en geoptimaliseerde systemen gebruiken om evolutionaire patronen in netwerken van gastheerparasieten vast te stellen. Deze optimalisatie omvat het samenstellen en aanbieden van morfologische, genetische, geografische en ecologische gegevens in gevestigde open-access online databases. De verzamelde gegevens stellen ons in staat kennislacunes te dichten, d.w.z. de gastheergebieden van bekende soorten volledig vastleggen, alsook de diversiteit aan gastheersoorten die tot dusver over het hoofd zijn gezien. We willen vooral de evolutie van gastheerspecificiteit analyseren met behulp van moderne statistische en computationele methoden, waaronder netwerkanalyses, multivariate fylogenetische vergelijkende methoden en machine learning algoritmen. Met het geoptimaliseerde systeem willen we factoren onderzoeken die de gastheerparasietevolutie aansturen en mogelijke markers vinden die correleren met gastheerspecificiteit gebaseerd op gecodeerde genen voor morfologische en fysiologische aanpassingen.

Periode

16 januari 2019 - 15 januari 2023