Project R-11522

Titel

Meta-onderzoek in milieuwetenschappen en economie (Onderzoek)

Abstract

Meerdere empirische studies hebben bezorgdheid geuit over de betrouwbaarheid van gepubliceerde empirische bevindingen op verschillende gebieden, waaronder economie, psychologie en de biomedische wetenschappen. Een mogelijke verklaring voor de onbetrouwbaarheid van gepubliceerde empirische bevindingen is selectieve rapportage, zoals p-hacking of publicatiebias. De omvang van selectieve rapportage in de milieuwetenschappen is echter grotendeels onontgonnen. Dit proefschrift heeft tot doel de betrouwbaarheid van gepubliceerde empirische gegevens te analyseren in de milieuwetenschappen. Het uiteindelijke doel is om de wetenschappelijke basis voor empirisch onderbouwde beleidsvorming te versterken.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023