Project R-12169

Titel

"Stabiele Brede bAndkloof Perovskieten voor Tandem Zonnecellen" (SBAPTZ) (Onderzoek)

Abstract

Perovskiet zonnecellen (PVK ZC) zijn naar voren gekomen als een veelbelovende fotovoltaïsche technologie vanwege hun unieke opto-elektronische eigenschappen. Ondanks indrukwekkende vorderingen op het niveau van vermogen (25,5% enkelvoudige junctie ZC; 29,1% Si/PVK tandem ZC), blijft operationele stabiliteit een belangrijke hindernis die de commerciële ontwikkeling van de technologie belemmert. Met name het ontbreken van stabiele PVK met een brede bandkloof met hoge kortsluitspanning (Voc) beperkt de verdere vooruitgang in veelbelovend tandemonderzoek. De belangrijkste oorzaak is het zogenaamde "Hoke-effect", dat is de door licht-geïnduceerde halide segregatie in de ABX3 halfgeleider bij toenemende Br/I ratios op de X-site bij het afstemmen van een optimale tandem bandkloof. Dit resulteert in een toename in de kortsluitspanning deficiëntie onder belichting, en motiveert de ontwikkeling van een (i) stabiele en (ii) zeer efficiënte (iii) brede bandkloof PVK door alleen A- en B-site substitutie.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2024