Project R-11558

Titel

Met of zonder jou Artistieke strategieën die participatie heroverwegen

Abstract

De werken die tijdens deze onderzoeksperiode zullen worden geproduceerd, zullen het neoliberalisme als praktijk behandelen en in het bijzonder het concept van 'open relaties' waar het neoliberalisme op berust. Dit onderzoek heeft tot doel om die flexibele houding kritisch te heroverwegen. Het concentreert zich op hoe neoliberalisme de houding ten opzichte van werk en het zelf normaliseert, collectivisme ontmoedigt ten gunste van individuele vrijheid, en fundamenteel 'wat een relatie is' in twijfel trekt door het concept van onafhankelijkheid te promoten boven dat van wederzijdse verantwoordelijkheid. Neoliberaal denken rekt nie t alleen de termen uit, maar stelt ook de notie van participatie zelf in vraag. De open relatie die het voorstelt gaat verder dan een vorm van morele soepelheid die wordt bekrachtigd door zijn transgressieve flexibiliteit tussen culturele, politieke en eco nomische belangen, maar is het vermogen van een (sociaal) productiesysteem om onafhankelijk te functioneren van onverwachte of originele of externe gebeurtenissen; om te functioneren als een autonoom scenario op zich dat niet langer besluitvorming, aandach t vereist, met andere woorden; deelname. Of: wat zou een toneelstuk zijn zonder publiek? Methode: Dit onderzoek beoogt het onderwerp te benaderen als een politiek architecturaal concept, waarbij het open, het autonome of het flexibele beschouwd wordt als r uimtelijk politieke termen die kunnen worden weerspiegeld door artistieke strategieën tussen de auteur, het werk en het publiek. Het onderzoek vindt plaats op het snijvlak van architectuur, kunst en performance studies, en haalt noties uit de politieke fil osofie. Het heeft tot doel de band die openbaarheid heeft met het artistieke werk te herontdekken. Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen de artistieke praktijk door te experimenteren met open, gesloten, afgelegen of verbonden manieren om een publiek te situeren via scriptgerelateerde werken zoals scenario's, performances, scenografieën en ruimtelijke ontwerpen die elk hun relatie met het publiek in vraag stellen via ontwerpen die elk hun relatie met het publiek in vraag stellen via verschillende graden van afstand.verschillende graden van afstand.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023