Project R-11560

Titel

Macrofagen die het anti-inflammatoire cytokine IL-13 tot overexpressie brengen reduceren vervroegde veroudering van het immuunsysteem na ruggenmergschade

Abstract

Jaarlijks krijgen 250.000 mensen ter wereld een dwarslaesie. Door de toenemende actieve oudere bevolking, ontstaat er een epidemiologische verschuiving in de gemiddelde leeftijd waarop een dwarslaesie wordt opgelopen. De gemiddelde levensverwachting van dwarslaesiepatiënten is gereduceerd in vergelijking tot gezonde individuen. Waarschijnlijk speelt hierbij vroegtijdige veroudering van verschillende lichaamssystemen, zoals het immuunsysteem, een rol. Dusver is het bekend dat het immuunsysteem veroudert, maar het is nog niet bekend (1) hoe een dwarslaesie het immuunsysteem beïnvloedt en (2) hoe leeftijd het herstelproces na een dwarslaesie stuurt. Om de eerste vraag te beantwoorden, worden veroudering-gerelateerde immuunmarkers geanalyseerd in dwarslaesiepatiënten en in een dwarslaesie muismodel op verschillende tijdspunten. Om de tweede vraag te beantwoorden, wordt het functionele herstelproces en de verandering in immuuncelcompartimenten geanalyseerd in jonge vs. oude muizen met een dwarslaesie. Daarnaast, zijn er veelbelovende strategieën ontwikkeld waarbij veroudering van het immuunsysteem kan worden onderdrukt. Het lab van prof. Hendrix heeft macrofagen ontwikkeld die het anti-inflammatoire cytokine IL-13 tot overexpressie brengen (IL-13Mφs), wat zorgt voor een verhoogd aantal alternatief geactiveerde Mφs nabij de laesie wat zorgt voor een beter functioneel herstel. Wij stellen de hypothese dat deze IL-13Mφs vervroegde veroudering onderdrukken en het functioneel herstelproces in oudere muizen verbeteren. Tot slot, willen we deze resultaten vertalen naar de situatie in mensen, m.b.v. neuronale-immuun cel co-culturen verkregen van humane geïnduceerde pluripotente stamcellen.

Periode

01 december 2020 - 30 november 2024