Project R-11780

Titel

Rol van het mechanosensitieve TRPV4 kanaal in het continuüm van focale adhesies tijdens de migratie van microglia. (Onderzoek)

Abstract

Celmigratie is een gecoördineerd proces bestaande uit vier opeenvolgende stappen: polarisatie, vorming van een cellulair uitsteeksel, adhesie aan de extracellulaire matrix en het terugtrekken van het gevormde uitsteeksel. Deze stappen worden gereguleerd door de montage en demontage van proteïnecomplexen die zich hechten aan de extracellulaire matrix. Celadhesies worden gereguleerd door lokale intracellulaire calciumconcentraties, maar de moleculaire entiteit en het mechanisme dat de initiële calcium influx veroorzaakt dient nog gedefinieerd te worden. In dit project zullen we aantonen dat het mechanosensitieve calcium-doorlaatbare TRPV4 kanaal de belangrijkste bijdrager is tot de initiële stijging van calcium en daarmee de vorming, maturatie en afbraak van celadhesies controleert. Met het gebruik van superresolutie microscopie zullen we eerst het expressiepatroon en de distributie van TRPV4 binnen het celadhesiecomplex bestuderen. We zullen ook onderzoeken hoe TRPV4-afhankelijke calcium signalering het migratiepatroon van microglia, de immuuncellen van de hersenen, beïnvloedt. Dit zullen we doen met tractie-kracht microscopie en het volgen van migrerende microglia in levende hersenplakken. Tot slot willen we de bijdrage van TRPV4 in de migratie van microglia in vivo, door gebruik te maken van experimentele modellen die acute en chronische hersenschade nabootsen, onderscheiden van microglia migratie tijdens hersenontwikkeling.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025