Project R-11782

Titel

Fundamentele inzichten in de wisselwerking tussen evenwicht en motorische prestaties bij kinderen met Developmental Coordination Disorder (Onderzoek)

Abstract

In schoolgaande kinderen vertoont 5% een coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) waarbij motorische problemen vaak aanhouden in de adolescentie. Slechte balans is het belangrijkste probleem dat optreedt bij 3/4 van de kinderen met DCD. Balanstekorten beïnvloeden het dagelijks functioneren, maar de onderliggende controlemechanismen zijn onvoldoende gekend. Het doel van dit project is om de processen die bijdragen aan balans- en motorische problemen in DCD te begrijpen en om na te gaan of een geïndividualiseerd revalidatieprogramma gericht op specifieke balanstaken de prestatie en controle kan verbeteren. We veronderstellen dat balans bij kinderen met DCD zich bevindt op een continuüm tussen kinderen met cerebrale parese (CP) en typisch ontwikkelende (TD) leeftijdsgenoten. Dit wordt onderzocht door balansprestaties, motorische prestaties, corticale hersenactiviteit en spieractivatiepatronen te vergelijken bij kinderen met DCD, CP en TD. In een interventiestudie verwachten we vervolgens dat, na geïndividualiseerde revalidatie, de functionele balans zal verbeteren of de cognitieve belasting zal verminderen. Het vernieuwende van deze studie ligt in de synergie van functionele evaluaties, hersenbeeldvorming en neuromechanische analyses. Deze aanpak draagt bij het ontrafelen van de samenwerking tussen het controle systeem (de hersenen en het zenuwstelsel) en het uitvoerend systeem (het musculoskeletaal systeem) wat zal leiden tot nieuwe inzichten in de heterogeniteit van DCD.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025