Project R-11776

Titel

Het ontwerpen van efficiënte orderverzamelsystemen voor e-commerce magazijnen: geïntegreerde batching- en routeringsalgoritmen die rekening houden met verspreide opslag, productbeschikbaarheid en pickerblokkering (Onderzoek)

Abstract

Business-to-consumer (B2C) e-commerce verkopen groeien zeer sterk. Om aan de eisen van klanten te voldoen tegen een lage kost moeten magazijnactiviteiten zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd worden. Efficient order picken (het verzamelen van items in het distributiecentrum om orders van klanten samen te stellen) is dan ook essentieel. In de academische literatuur ontbreken momenteel modellen die beslissingen in een complexe en realistische omgeving kunnen ondersteunen. Daarom zullen in dit project efficiënte algoritmes ontworpen worden voor order picken die realistische kenmerken van moderne B2C distributiecentra mee in rekening nemen zoals verspreide opslag, de beschikbaarheid van producten en de congestie van pickers. Deze kenmerken zijn in de huidige literatuur nauwelijks onderzocht. Eerst zullen nieuwe algoritmes voor het geïntegreerd batchen van orders en het routeren van pickers worden ontwikkeld, gegeven een verspreide opslag en rekening houdend met beschikbaarheid van producten. Vervolgens zullen de ontworpen algoritmes geëvalueerd worden naar hun impact op de congestie van pickers door middel van een simulatiemodel. Deze inzichten zullen gebruikt worden om de algoritmes te verbeteren. Tenslotte zal de impact van verschillende magazijninrichtingen en verspreide voorraadtoewijzingen geanalyseerd worden. Samenvattend zullen dus innovatieve algoritmes ontwikkeld worden voor complexe optimalisatieproblemen die door vele bedrijven worden ervaren.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025