Project R-11777

Titel

De fysiologische en economische impact van groene ruimte in de buurt op stress, cognitieve en gedragsontwikkeling en het mentale welzijn van kinderen (GreenBrain) (Onderzoek)

Abstract

Onderzoek toont aan dat meer groene ruimte in de lokale omgeving positieve effecten heeft op de geestelijke gezondheid en het welzijn. Wij en anderen hebben aangetoond dat groene ruimte in de buurt ook de neurologische ontwikkeling van kinderen kan verbeteren. Het beschikbare bewijs voor een dergelijk effect op het emotioneel welzijn, stress, gedrag en levensvoldoening bij kinderen is echter nog steeds schaars. Bovendien zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan het verband tussen groene ruimte en gezondheid, en de bijbehorende economische waarde tot op heden grotendeels onontgonnen, vooral voor kinderen. We zullen daarom de impact van groene ruimte op emotioneel welzijn, stress, gedrag en cognitie bij kinderen evalueren, inclusief de rol van epigenetica en fysieke activiteit als potentiële onderliggende mechanismen, en deze impact in monetaire termen waarderen. GreenBrain integreert omgevingsepidemiologie, moleculaire biologie en economische disciplines in één interdisciplinair onderzoeksteam. GreenBrain zal een uitgebreide reeks indicatoren van blootstelling aan groene ruimte koppelen aan biologische merkers van stress en verschillende indicatoren van geestelijke gezondheid en zal deze verbanden met de Life Satisfaction Approach in economische termen omzetten. Als zodanig zal GreenBrain nieuwe en belangrijke inzichten genereren in de mechanismen die de impact van groene ruimte op geestelijke gezondheid en welzijn verklaren en in de economische waarde van deze impact.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025