Project R-11781

Titel

Een zoektocht naar de sleutel om de deur te openen naar verbeterde kwaliteit van leven na longresectie chirurgie bij patiënten met niet-kleincellige long kanker: is het fysieke activiteit of fysieke fitheid? (Onderzoek)

Abstract

Niet-klein cellige longkanker (NSCLC) is een prevalent kankertype met een slechte prognose. Betere behandelingsmogelijkheden zorgen vandaag voor een verhoogde overleving. Enkele kleine studies suggereren een verlaagde fysieke activiteit (t.t.z. alle activiteiten die een persoon doet gedurende de dag) en een verlaagde fysieke fitheit (t.t.z. de mogelijkheid om activiteiten uit te voeren) bij deze patiënten, wat een negatieve invloed kan hebben op levenskwaliteit en overlevingsduur. Dit project wil ten eerste de impact van de behandeling van NSCLC (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte moleculaire therapie) op fysieke activiteit en fysieke fitheid in kaart brengen alsook hun relatie met levenskwaliteit en symptomen en dit in verschillende stadia van de aandoening. Hiervoor zullen we een grote observationele studie uitvoeren in 120 patiënten (gestratifieerd voor stadium van de aandoening) in 3 centra in Vlaanderen. Ten tweede willen we gerichte interventies (t.t.z. inspanningstraining voor fysieke fitheid en tele coaching voor fysieke activiteit) ontwikkelen en evalueren door middel van 2 RCTs. In patiënten met vroegtijdig NSCLC zullen we beide interventies testen en exploreren of zij effect hebben op levenskwaliteit en symptomen. Bij patiënten in een gevorderd stadium, met een palliatieve behandeling, willen de impact van fysieke activiteitscoaching onderzoeken op fysieke activiteit en achteruitgang in functie.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025