Project R-11929

Titel

Subsidieproject: STRIKE - SubjecTieve veRkeersveiligheid Innovatief aanpaKken en vErbeteren

Abstract

In dit onderzoeksproject worden aan de hand van 3 complementaire deelprojecten tools ontwikkeld om gepercipieerde verkeersonveiligheid in kaart te brengen en te objectiveren. In het eerste deelproject wordt een GIS gebaseerd burgerparticipatieplatform verkeersonveiligheid ontwikkeld. In het tweede deelproject wordt een methodiek ontwikkeld om op basis van drones een verkeersveiligheidsanalyse te maken op locatie. Het derde deelproject omvat de ontwikkeling van een geautomatiseerd softwareplatform voor gedrags- en conflictobservatie op basis van camera's.

Periode

01 april 2021 - 30 april 2023