Project R-12216

Titel

Querytalen voor neurale netwerken. (Onderzoek)

Abstract

gecomputeriseerde gegevens. Cruciale elementen zijn het logisch datamodel en een declaratieve querytaal. In het nieuwe gebied bekend als Data Science worden grote hoeveelheden gegevens geanalyseerd door machinelearning algoritmen. Deze algoritmen produceren neurale netwerken en andere zogenaamde predictieve modellen. In een data-science onderneming worden, in de loop der tijd, zeer veel van zulke neurale netwerken, en hun training data, gegenereerd. Net zoals bij klassieke database-systemen spreekt het voor zich dat deze data efficiënt beheerd moeten worden. Dit is des te meer belangrijk omdat AI-technieken transparant en verantwoord moeten toegepast worden. In dit project willen we dan ook nieuwe logische datamodellen en querytalen ontwikkelen voor Data Science in het algemeen en neurale netwerken in het bijzonder. We kunnen ons in ons onderzoek baseren op onze ervaring met graph databases, type-systemen, reflectie in programmeertalen, en automatische verificatie.

Periode

01 januari 2022 - 31 december 2025