Project R-12213

Titel

SIERADEN EN IDENTITEIT: Onderzoek naar deviatie als proces om kunstvoorwerpen te creëren op basis van identiteitsgerelateerde sieraden.

Abstract

Het verband tussen sieraden en identiteit lijkt voor de hand liggend. Via sieraden tonen we wie we zijn en waar we voor staan. Maar kan het sieraad ook worden gebruikt om de verschillende en gelaagde identiteiten in een diverse samenleving te visualiseren? Dit onderzoek heeft tot doel een methode te ontwikkelen om door de lens van het sieraad naar samenlevingen te kijken en gebaseerd op die impressies kunstvoorwerpen te creëren die doordrongen zijn met cultureel geheugen en identiteit. In dit proces wordt deviatie voorgesteld als manier van ontwerp en creatie. In het proces van deviatie is het mijn ambitie om te werken met sieraden van belangrijke culturele waarde, meer specifiek met de zegelring en deze op verschillende manieren te vervreemden. Bestaande sieraden worden meerdere keren gereproduceerd met behulp van een breed scala aan technieken. De reproductie wordt gekenmerkt door een beoogde divergentie, hetzij als gevolg van materiële fouten, procesfouten of door externe factoren, zoals verstoring van het gedigitaliseerde bronmateriaal. Hierdoor ontstaat een reeks van objecten van waaruit elk exemplaar wordt gekenmerkt door een verlies, een wijziging of een uitbreiding van informatie. Daarbij zullen bepaalde elementen sterker worden, terwijl andere in de achtergrond zullen opgaan. Hoe verandert het karakter van het object als we het uiterlijk geheel of gedeeltelijk verstoren en welke inzichten verschaft het ons met betrekking tot identiteit in een ruimere culturele context?

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025