Project R-11695

Titel

De sentimentele juwelen van Louise-Marie d'Orléans. Een artistieke reactivatie van materiële herinneringen.

Abstract

Dit onderzoek in de kunsten gaat uit van een archiefdocument uit 1851 dat wordt bewaard in het Archief van het Koninklijk Paleis. Het betreft de Inventaris na Overlijden van Louise-Marie d'Orléans, eerste koningin der Belgen, een document dat alle roerende goederen die Louise op het moment van haar dood in haar bezit had en beschrijft en naar waarde schat. Het onderzoek focust op het hoofdstuk juwelen, dat 293 juwelen opsomt. Een honderdtal daarvan zijn zogenoemde sentimentele juwelen. Dit zijn dragers van herinneringen en sentimenten, die als miniatuurportretten, haarlokken of gravures in de juwelen werden verwerkt. Hoe deze juwelen als objects of memory meespeelden in de mythevorming rond Louise, zal onder andere vanuit het perspectief van (material) memory studies worden onderzocht. Dit theoretische onderzoek staat daarbij in continue wisselwerking met een artistiek luik. Omdat Louises juwelen bijna allemaal verloren zijn gegaan, werd de Inventaris plots drager van de juwelen, net zoals de juwelen dragers waren van sentimenten. Dit project heeft de ambitie om deze juwelen, die op de rand van de vergetelheid balanceren, vanuit een contemporain oogpunt artistiek te reactiveren. Dit creatieproces is gebaseerd op de methodiek van het confabuleren. Uitgaande van materiële sporen en artefacten wordt in woord, beeld en object een alternatieve versie van de mythe Louise geconstrueerd, die haar dichter bij een academisch en artistiek publiek alsook een lekenpubliek zal brengen.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2024