Project R-11700

Titel

Neutrofiele granulocyten: ondergewaardeerde spelers in de pathogenese van multiple sclerose (MS)

Abstract

Multiple sclerose (MS) is een neurodegeneratieve auto-immuunziekte waarvan de oorzaak nog niet gekend is en waarvoor geen genezende behandeling beschikbaar is. Momenteel wordt aangenomen dat de ziekte voornamelijk wordt veroorzaakt door de adaptieve immuuncellen, meer bepaald de myeline-specifieke, autoreactieve T-cellen. Deze dringen het centrale zenuwstelsel binnen via een ontstoken bloed-hersenbarrière (BBB) waar ze een inflammatiecascade initiëren die resulteert in influx van andere immuuncellen en de productie van chemokinen, cytokinen en andere moleculen. Recent is er belangstelling ontstaan voor de rol van neutrofiele granulocyten in de pathogenese van MS op basis van studies met patiëntenstalen en muismodellen van MS. Het is echter onduidelijk hoe neutrofiele granulocyten bijdragen aan de pathologie. Ik streef ernaar neutrofiele granulocyten van MS-patiënten fenotypisch te karakteriseren en verschillende subsets te ontdekken, mogelijk gerelateerd aan verschillende behandelingen. Daarnaast zal ik de mechanismen achterhalen waarmee neutrofiele granulocyten de pathogenese beïnvloeden door 3 functies van neutrofiele granulocyten gerelateerd aan MS te onderzoeken; myelinefagocytose, BBB-afbraak en antigeenpresentatie. Ik wil ook het effect nagaan van MS-gerelateerde behandelingen op de functie en het fenotype van neutrofiele granulocyten. De laatste stap is om de verkregen resultaten te verifiëren met behulp van intravitale imaging in het cuprizone muismodel voor MS.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2024