Project R-11813

Titel

Onderzoeksovereenkomst tussen UHasselt en TNO ihkv specifiek onderzoeksproject

Abstract

Hernieuwbare energiebronnen zijn de weg voorwaarts naar een groenere en emissie-vrije toekomst. Helaas hebben deze hernieuwbare bronnen typisch gezien een periodiek karakter, bijv. fotovoltaïsche cellen produceren 's nachts geen elektrische energie. De discrepantie tussen de productie en vraag op het energienetwerk is een moeilijke balans oefening. Idealiter kan hernieuwbare energie opgeslagen worden voor later gebruik. Waterstof (H2), geproduceerd via splitsing van water, kan als zulke emissie-vrije energiedrager dienen. Hier werken we aan de foto-elektrochemische splitsing van water door middel van metal oxides in samenwerking met TNO. De optische en fysische eigenschappen van deze metaaloxides maken de conversie van zonne-energie naar chemische energie mogelijk door de reductie en/of oxidatie van water op hun oppervlak. Het UHasselt DESINe-team is betrokken omwille van haar expertise in de synthese van metaaloxide lagen en poeders via een eenvoudige en schaalbare oplossing gebaseerde methode en het gericht optimaliseren ervan om de performantie in foto-elektrochemisch water splitsing te maximaliseren.

Periode

01 februari 2021 - 31 december 2021