Project R-12262

Titel

Flexibele ontwikkeling van dunne film technologie voor applicatie-geïntegreerde fotovoltaïsche zonne-energie Ondertitel: Industrieel toepasbare ontwikkeling van hoogperformantie flexibele CIS voor IPV

Abstract

Nieuwe en meer milieuvriendelijke energiebronnen zijn een vereiste om het koolstofarme beleid overeengekomen in de Overeenkomst van Parijs 2015 te realiseren. Fotovoltaïsche technologieën spelen al een belangrijke rol en zullen naar verwachting een nog groter aandeel hebben in dergelijke overgang van fossiele brandstoffen. In dit kader beloven recente tandemzonneceltechnologieën prestatieniveaus die relevant zijn voor moderne aardse en buitenaardse toepassingen. Perovskiet-CIS-zonnecellen met dubbele junctie hebben het grootste potentieel onder de haalbare kandidaten wat betreft productiekosten, prestatiestatistieken en technologische maturiteit. Dit geeft dit project een uitstekend valorisatiepotentieel in fotovoltaïsche geïntegreerde toepassingen voor elektrische voertuigen en infrastructuur. Dit onderzoeksvoorstel biedt opschaalbare oplossingen om efficiënte CIS te fabriceren op flexibele roestvrijstalen folies. Centraal in het idee van het project staat het vermogen om resultaten te vertalen naar industrieel toepasbare omgevingen. Dat zie je terug in de keuze van de aanpak (Design of Experiment) en toegepaste technieken. Meer technisch is het gericht op het bestuderen en verkrijgen van een meer diepgaand begrip, wat betreft de mechanismen voor prestatieverlies die bestaan aan oppervlakken en in de lagen, en het verkennen van strategieën om deze te passiveren. Deze resultaten zullen zowel de industriële als de wetenschappelijke werelden ten goede komen.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2023