Project R-12607

Titel

Ontwerpoptimalisatie van een hybride stedelijk mobiliteitssysteem (Onderzoek)

Abstract

Mobility as a Service (MaaS) platforms laten gebruikers toe om verplaatsingen te plannen, boeken en betalen waarin meerdere modi gecombineerd worden, zoals openbaar vervoer (OV), collectieve deeltaxi's (DT), deelfietsen (DF) en wandelen. Dit project focust primair op het ontwerp van een dergelijk hybride mobiliteitssysteem, hetgeen diverse beslissingen vereist (OV-lijnen en frequenties, locaties en grootte van de DF-stations, DT-vloot) die onderling afhankelijk zijn, maar traditioneel door de aanbieders afzonderlijk genomen worden. Dit project neemt het perspectief van een stedelijk mobiliteitsdepartement dat het ontwerp van een coherent, kostenefficiënt en kwalitatief systeem wil faciliteren. Synergieën tussen modi optimaal benutten reduceert de aanbieders' afhankelijkheid van subsidies, terwijl ook vervoersarmoede, congestie en uitstoot verminderen. De methodologische uitdaging bij deze ontwerpbeslissingen is het voorspellen of analyseren van hun impact op de operationele kosten en het serviceniveau bij implementatie. Hiertoe worden ook operationele optimalisatiealgoritmes voor hybride mobiliteitssystemen geïntegreerd in de ontwerpoptimalisatie.

Periode

01 januari 2022 - 31 december 2025