Project R-11768

Titel

Boven de werkgelegenheid: Een nieuwe invulling van het verzoeningsbeleid vanuit het perspectief van de rechten van het kind in de rechtsorde van de EU. (Onderzoek)

Abstract

Het voorgestelde doctoraatsonderzoek richt zich op het potentieel van het invoegen van een kinderrechtenperspectief in het zorgverlof voor kinderen in de EU (en België). Noch in de EU-wetgeving, noch in de rechtspraak van het HvJEU is er veel te merken van een kinderrechtenoriëntatie. In het onderzoek wordt nagegaan of de EU bevoegd is om wetgeving op te stellen ten gunste van kinderen en zo ja, hoe het belang van het kind het best kan worden behartigd en gelijkheid voor alle kinderen kan worden gewaarborgd. Het onderzoek wil een belangrijke kloof overbruggen die zich bevindt op het snijpunt tussen het arbeidsrecht/socialezekerheidsrecht en de wetgeving inzake kinderrechten. Het wil een samenhangend juridisch kader bieden voor het zorgverlof voor kinderen, dat niet alleen rekening houdt met de rechten van ouders, maar ook met de behoeften en belangen van kinderen. Naast het waarborgen van het belang van het kind, kan het opnemen van een kinderrechtenperspectief een alternatieve manier zijn om ouderschap in meer genderneutrale termen te benaderen, zodat het moeilijk wordt maatregelen te rechtvaardigen op basis van het geslacht van de ouders, in plaats van op basis van het belang van het kind.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2024