Project R-11806

Titel

IOF Concept project: Retail Design Kick-off platform (Onderzoek)

Abstract

Uit het onderzoek dat in het kader van een doctoraatsproject is verricht, is gebleken dat de huidige werkwijzen bij het ontwerpen van winkels baat zouden kunnen hebben bij een 'update' om de experience economie, waar de retailpraktijk zich in ontwikkelt, beter te integreren. Kortom, waarde en beleving, waarvan is aangetoond dat ze nauw met elkaar samenhangen, worden momenteel los van elkaar ontworpen, terwijl ze, om een zo waardevol mogelijke winkelbeleving op te leveren, vanaf het begin van het ontwerpproces samen moeten worden bekeken. Het Retail Design Kick-off Platform heeft als doel een meer ervaringsgericht denkproces op gang te brengen in de analysefase (waardecreatie) van een retail-designproject (bv. pre-conceptontwikkeling). Het platform zet de eindgebruikers er met name toe aan om alle elementen die bijdragen aan de waarde van de winkelbeleving adequaat in overweging te nemen en stelt de juiste vragen op het juiste moment in het ontwerpproces. Het platform moet samen door een retail designer en zijn/haar retailer opdrachtgever worden ingevuld tijdens een kick-off meeting. De bijdrage van het platform aan een retail ontwerpproces is drieledig, omdat het: (1) het denkproces over alle noodzakelijke onderwerpen op gang brengt voordat het ontwerpen begint; (2) de communicatie tussen retailers en ontwerpers verbetert; (3) advies geeft aan het begin van het proces door een projectspecifiek begeleidingsrapport op te stellen.

Periode

01 mei 2021 - 31 oktober 2022