Project R-11812

Titel

Naar een brede sociale woonorganisatie in de Provincie Antwerpen

Abstract

Het Vlaams Regeerakkoord van de regering Jambon I (2019-2024) formuleert de ambitie om tegen 1 januari 2023 de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM 's) en sociale verhuurkantoren (SVK 's) samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Vertrekkende vanuit deze ambitie, is het opzet van deze studie tweeledig. Enerzijds beoogt dit onderzoek handvaten aan te reiken om de verdere samenwerking en integratie te faciliteren in de Provincie Antwerpen. Anderzijds onderzoekt deze kortlopende studie de mogelijkheden tot het opzetten van doordachte werkingsgebieden.

Periode

01 april 2021 - 31 december 2021