Project R-11797

Titel

Uitdagingen en kansen voor een duurzame socio-ecologie in het Katangese Copperbelt-gebied

Abstract

De Phase In zal worden gewijd aan het opzetten van de nodige operationele structuren en procedures op alle niveaus die nodig zijn voor de eerste fase van het IUS-partnerschap. Deze omvatten de volgende activiteiten: identificatie van een lokale projectmanager, opening van een speciale bankrekening voor het programma, operationalisering van de PSU, ontwerp van een managementhandleiding, benoeming van de teamleiders en samenstelling van de projectteams, oprichting van de Observatorium, voorbereiding en organisatie van de formuleringsmissie en tijdige indiening van een kwalitatief hoogstaand partnerschapsprogramma voor fase 1, evenals activiteiten- en financiële verslagen voor jaar 0 (Phase In)

Periode

01 maart 2021 - 31 augustus 2022