Project R-12059

Titel

Verhogen van effectiviteit van familiale governance

Abstract

Het algemene doel van dit project is (1) te onderzoeken hoe de effectiviteit van familiale governance mechanismen vergroot kan worden om de prestaties van familiebedrijven te verbeteren, rekening houdend met de heterogeniteit van familiebedrijven en (2) nieuwe en unieke praktische tools te ontwikkelen om familiebedrijven te begeleiden bij hun familiale governance mechanismen. Deze tools zullen gebruikt worden door de industriële partnerorganisatie, zijnde VKW Limburg. Doel is om met deze tools familiebedrijven over heel Vlaanderen te helpen met het verhogen van de effectiviteit van hun familiale governance, met finaal doel succes op lange termijn en verbetering van continuïteit.

Periode

01 oktober 2021 - 30 september 2025