Project R-12226

Titel

Afwezigheid van TRPV4 in microglia verbetert het herstel na ruggenmergschade door het voorkomen van overmatige microgliose.

Abstract

Ruggenmergschade is een ernstige aandoening waarbij een cascade van ontstekings- en pathologische processen zorgt voor ernstige weefselschade en permanent functieverlies. Acuut na het letsel zijn microglia essentieel als fagocyten om de laesie vrij te maken en het gliale litteken te beschermen. Hun pro-inflammatoire karakter kan echter het herstel belemmeren. Er is geweten dat deficiëntie van het mechanosensitieve Ca2+ kanaal transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) zorgt voor verminderde microgliose en inflammatie in de laesie, en een beter functioneel herstel. TRPV4 is betrokken bij verschillende cellulaire processen zoals proliferatie en fagocytose. Mechanische stress en arachidonzuur metabolieten zijn directe stimuli voor TRPV4 aanwezig in de leasie. Wij stellen dat herstel na ruggenmergschade verbetert door het voorkomen van TRPV4-geïnduceerde overmatige proliferatie, pro-inflammatoire cytokineproductie en fagocytose door microglia. Dit zal onderzocht worden in microglia-specifieke TRPV4-deficiënte beenmerg chimaera, gebruik makend van een contusie muismodel voor ruggenmergschade. Daarnaast zullen we primair geïsoleerde microglia gebruiken om de rol van TRPV4 signalisatie in microgliale proliferatie, cytokine en stikstofoxide productie, cytoskelet dynamiek en fagocytose te bestuderen. Wij zullen de rol van microgliaal TRPV4 bij ruggenmergschade, en de waarde van TRPV4 als een therapeutisch target uitklaren.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025