Project R-12283

Titel

Het Terugtrekkende Beeld. Een Artistiek Onderzoek naar de Actieve Weerstand van Schilderkunst als Medium.

Abstract

Dit onderzoek in de kunsten heeft als onderwerp het concept van het terugtrekkende beeld. Het doel is om te onderzoeken of en hoe het beeld zijn autonomie kan herwinnen door zich terug te trekken, en het subject, door het kijken naar een dergelijk beeld, zijn innerlijkheid. Via zowel een grondige literatuurstudie, met bijzondere interesse voor de manieren waarop Grootenboer, Mitchell en Didi-Huberman het beeld een zekere autonomie en mogelijkheid tot handelen toekennen, als via het samenstellen van een uitgebreid archief aan terugtrekkende beelden, worden transhistorische kenmerken van het terugtrekkende beeld afgeleid en definities ontwikkeld. Daarnaast wordt de manier waarop het terugtrekkende beeld een invloed heeft op de lichamelijke en mentale ervaringen van kijkers onderzocht. Een laatste focus ligt op de rol die de fysieke handeling van het schilderen speelt bij de constructie van terugtrekkende beelden. Doorheen het onderzoeksproject ontstaat kennis door een samenspel van lezen, schrijven en schilderen. Deze combinatie van een theoretische met een praktische benadering is van groot belang om een impact te hebben op het gebied van zowel de kunstgeschiedenis en kunsttheorie als de artistieke praktijk.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025