Project R-12310

Titel

MILESTONE: Mobiele en technologische oplossingen voor beroepschauffeurs

Abstract

Professionele chauffeurs in het goederenvervoer hebben moeilijke, uitputtende en stresserende werk-omstandigheden, met voorname gezondheidsproblemen; met belangrijke impact voor de verkeers-veiligheid (VV). Volgens de International Road Transport Union wordt Europa geconfronteerd met het meest acute chauffeurstekort in decennia. Algemene doelstelling van MILESTONE is het ontwikkelen en testen van verschillende technologische interventies om de moeilijke werkomstandigheden, stress en negatieve gezondheidseffecten voor chauffeurs te verminderen, en bedrijfsplanning te verbeteren. MILESTONE heeft 4 concrete doelstellingen: • Inzicht in de impact van persoonlijke toestand en contextuele stressoren op rijgedrag en VV • Ontwikkeling van systeem-interventie om bestuurders binnen "stresstolerantiezone" te houden • Ontwikkeling van job-faciliterende oplossingen • Implementatie van de MILESTONE-interventie en job-faciliterende oplossingen Gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek beoogt MILESTONE 4 concrete valorisatieobjectieven, waarmee verschillende doelgroepen worden aangesproken: • Advies/richtlijnen over gezondheid en werkomstandigheden ('quality of life' van chauffeurs, maatschappelijke impact) • Verbeterde planning bij transportbedrijven ('quality of service' van bedrijven) • Mobiele, gepersonaliseerde interventies om stress te verminderen (QoL van chauffeurs) • Technologische job-ondersteunende oplossingen (QoL van chauffeurs, maatschappelijke impact)

Periode

01 december 2021 - 30 november 2024