Project R-12081

Titel

Hoe meer iets verandert, des te meer blijft het gelijk: kan fenotypische plasticiteit van de gastheer diversificatie van een parasiet tegenhouden? (Onderzoek)

Abstract

Diversiteit is sterk ongelijk verdeeld tussen biologische groepen: sommige zijn erg soortenrijk, andere niet. Hoewel onderzoek naar soortvorming zich traditioneel toespitst op soortenrijke groepen, is de studie van groepen die niet diversifiëren ook cruciaal. Parasieten diversifiëren vaak sneller dan hun gastheren, zeker indien de laatste groot en langlevend zijn, en worden soortenrijker. Het team ontdekte dat alle Afrikaanse reuzenbaarzen (Lates) één enkele Monogenea-parasiet deelden. Ik zal deze merkwaardige observatie verder onderzoeken en nagaan welke fenotypische en genomische mechanismen hier aan de basis liggen. Specifiek zal ik testen of omgevingsvariatie versterkt door kieuwfysiologie deze parasiet dwingt tot fenotypische plasticiteit, wat soortvorming afremt. Ik test dit door de morfologische, fysiologische en genomische variabiliteit van gastheerpopulaties te vergelijken met die van de parasieten. De nauwste verwanten van Afrikaanse reuzenbaarzen leven in Indo-Pacifische systemen met meer voorspelbare omgevingsomstandigheden dan zoetwater. Wellicht door deze stabiliteit herbergen deze verwanten meer Monogenea-soorten. Dankzij historische collecties zal ik een brede staalname van zowel Afrikaanse als Indo-Pacifische populaties van Lates en hun parasieten uitvoeren. Het uitblijven van soortvorming in de parasiet zal, op een vernieuwende manier, worden verklaard door morfologische, fysiologische en genomische parameters van de gastheer in rekening te brengen.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025