Project R-11873

Titel

Subsidieovereenkomst tussen Universiteit Hasselt en Janssen Vaccines & Prevention BV

Abstract

De verspreiding van luchtweginfecties zoals RSV, SARS-Cov-2, griep en andere wordt bepaald door het sociale contact gedrag van individuen. Gegevens over sociale contacten zijn uiterst waardevol bij het modelleren en onderzoeken van de evolutie van de verspreiding van ziekten (zie Hoang et al., 2019 voor een overzicht). Wiskundige modellen zijn nuttige hulpmiddelen om de impact van interventies te beoordelen. Bovendien bieden ze inzichten voor beleidsmakers die balanceren tussen niet-farmaceutische interventies en het openen van economieën tijdens de uitrol van vaccins. Als onderdeel van het H2020 EpiPose-project, gecoördineerd door de Universiteit Hasselt, werd een grootschalig initiatief voor gegevensverzameling geïmplementeerd in een 20-tal Europese landen. Deze zogenaamde CoMix-studie levert belangrijke, longitudinale enquêtegegevens over het sociale contactgedrag in België en andere landen. De CoMix-studie legt gedragsveranderingen vast tijdens een pandemische situatie. Deze onderzoekstoelage heeft tot doel de CoMix-gegevensverzameling in België uit te breiden in de periode maart 2021 – maart 2022 om meer inzicht te krijgen in hoe mensen hun contactgedrag aanpassen in relatie tot veranderende COVID-19-maatregelen en vaccinatie-uitrol. We zullen deze longitudinale onderzoeksgegevens gebruiken in statistische en/of wiskundige modellen van transmissie dynamiek van luchtweginfecties. Janssen Vaccines & Prevention BV treedt op als financierder van de datacollectie.

Periode

01 maart 2021 - 31 juli 2022