Project R-11869

Titel

Gegevensbeheer voor Data Science (Onderzoek)

Abstract

Gegevens zijn een belangrijke troef in de moderne samenleving. Data Science is het wetenschappelijke veld dat zich richt op het afleiden van waardevolle inzichten en kennis uit ruwe data. Data science is onmisbaar geworden voor elke economische, bestuurlijke en wetenschappelijke activiteit. Data Management (of gegevensbeheer) is het wetenschappelijke veld dat zich richt op het robuust, efficiënt en kosteneffectief verzamelen, bewaren en gebruiken van gegevens. Het BOF-project "Data Management for Data Science" zal onderzoek en innovatie ontwikkelen op het snijvlak van data science en data management. Het doel is om de grondslagen te ontwikkelen die het mogelijk maken om gegevens doorheen de volledige data science levenscyclus te beheren, gaande van de initiële opslag van de gegevens tot de exploitatie door datawetenschappers. Daartoe zal het project zich richten op het ontwikkelen van de informatica fundamenten die het declaratief specificeren, het automatisch redeneren, en het optimaliseren van de volledige levenscyclus van de gegevens over de individuele taken heen mogelijk maken

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2025