Project R-12539

Titel

Evaluatie van SARS-coV2 varianten in cohorten van zwangere vrouwen en kinderen

Abstract

Zorgwekkende varianten (VoC) van SARS-CoV-2 zijn besmettelijker, maken mensen zieker en/of er is weinig noch geen immuniteit. Kinderen en zwangere vrouwen waren aan het begin van de pandemie nog geen prioriteit voor verder onderzoek, zij behoren vaak tot populaties voor wie vaccins later zijn goedgekeurd en hebben mogelijks een lage vaccinatie opname, waardoor het risico op VOC-vorming bij deze populatie toeneemt. Het monitoren van deze groep in verschillende regio's is cruciaal gezien de snelle veranderingen in de epidemiologie als gevolg van interventies, de uitrol van vaccins en de virale evolutie. VERDI (Evaluatie van SARS-coV2 varianten in cohorten van zwangere vrouwen en kinderen) zal voortbouwen op een al lang bestaand netwerk voor onderzoek en studies proeven op het gebied van infectieziekten (Penta) om onderzoeksvragen te beantwoorden over de impact van VoC bij deze kwetsbare groepen. De doelstellingen van VERDI zijn: i) het volgen en karakteriseren van VoC bij pediatrische en zwangere populaties over de hele wereld; ii) de effecten van VoC op klinische uitkomsten (korte/langere termijn), vaccin effectiviteit en transmissiekenmerken begrijpen; iii) modeluitkomsten en effecten van VoC; iv) empirisch onderbouwde aanbevelingen te ontwikkelen voor de bestrijding van COVID-19. VERDI zal deze doelstellingen bereiken door een breed scala aan cohortstudies samen te brengen, waaronder grootschalige populatiegebaseerde cohortstudies op nationaal en regionaal niveau uit de EU en daarbuiten. Dit biedt een unieke kans voor een geharmoniseerde analyse van gegevens over VoC uit een reeks bronnen (bijv. elektronische medische dossiers, op maat gemaakte cohortstudies, transmissiestudies bij huishoudens, screeningprogramma's). We faciliteren uitbreiding van bestaande onderzoeken, b.v. het repliceren van lopende Europese huishoudstudies. Door deze aanpak zal VERDI bestaande cohortnetwerken uitbreiden en verbeteren, inclusief flexibel opstellen om zich aan te passen aan toekomstige opkomende infecties. Met de uitkomst van dit project zullen we de epidemiologie en de impact van VoC beter begrijpen. Dit resulteert in robuuste interventies, maar ook een goede aanpak tijdens een toekomstige gezondheidscrisis. In het VERDI-project zal Infectieradar.be de dataverzameling uitbreiden met de focus op huishoudens met kinderen en zwangere vrouwen. Daarnaast zal self-swabbing deel uitmaken van de nieuwe datacollectie. Het DSI-Uhasselt team zal ook statistische en wiskundige modellering uitvoeren op de data van de VERDI-cohorten. Deze zullen aan de basis liggen voor toekomstige aanbevelingen voor interventies en het beleid.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025