Project R-11927

Titel

Van monitoring tot beleid: iedereen kan bijdragen

Abstract

Dit IOP wil de maatschappelijke rol die een toekomstige bioloog kan vervullen benadrukken. De biodiversiteitscrisis is een maatschappelijk thema, waar burgers kunnen bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek . Aan de hand van professionele 'rapid assessment' vlindermonitoringtechnieken leren studenten op een geïntegreerde manier de taxonomie en ecologie van lokale vlinderpopulaties alsook hun waardplanten en de impact van natuurbeheer hierop. Tijdens het aanleren van deze onderzoeks-en analysetechnieken zullen ze in dialoog treden met andere belanghebbenden (vrijwilligers, INBO, Natuurpunt) waarmee een samenwerking noodzakelijk is om dit onderzoek te realiseren. Dit citizen science project zal het maatschappelijke draagvlak verhogen en bijdragen aan een duurzaam natuurbeleid.

Periode

01 september 2021 - 31 augustus 2023