Project R-12019

Titel

BAEF onderzoeksverblijf Chloë Trippaers voor een verblijf aan de Johns Hopkins University School of Medicine in de Verenigde Staten van 01/10/2021 tot 01/10/2022.

Abstract

Microglia, de immuuncellen van de hersenen, zijn betrokken bij verschillende processen die de homeostase in de hersenen reguleren. Synaptische eliminatie omvat de fagocytose van zwakke synapsen door microglia, wat essentieel is voor het creëren en onderhouden van het neuronale netwerk. Dit proces wordt sterk gereguleerd om de best mogelijke efficiëntie van het ingewikkelde hersennetwerk te garanderen. Wanneer synaptische eliminatie verstoord wordt in de hippocampus, kunnen er cognitieve stoornissen optreden. In dit project onderzoek ik een verbindend eiwit als nieuw sleutelmolecule dat functies van microglia in de hersenen reguleert. Dit molecule werd bekend als belangrijk eiwit in de ontwikkeling van schizofrenie en andere aandoeningen die cognitieve achteruitgang vertonen. Het lab heeft reeds aangetoond dat muizen deficiënt in het eiwit cognitieve achterstand hebben en dat het molecule voorkomt in microglia. Ik verwacht dat het proteïne de beweging en fagocytose van microglia reguleert door interacties met het cytoskelet en dat zijn verstoring in microglia bijdraagt tot het ontstaan van cognitieve symptomen. Om deze veronderstellingen te onderzoeken, zal ik de moleculaire controle van dynamiek in microglia bestuderen op het niveau van de cel tot en met de geassocieerde elektrofysiologische en gedragsaspecten na uitschakelen van het eiwit.

Periode

01 juli 2021 - 01 oktober 2022